Kompetenz- und Schulungszentrum IKMP
Centre de compétence et de formation IKMPMedizinischer Bereich

Massageschule
Fort- und Weiterbildung
Komplementärmedizinische
Weiterbildung

Kaufmännischer Bereich

Handelskurs für KMUFranzösischer Lehrgang

Formation de masseur/ masseuse médical/e avec préparation au brevet fédéralKompetenz- und Schulungszentrum IKMP GmbH  |  Mittlerer Kreis 2   |  4106 Therwil  |  Telefon: +41 61 601 19 46